Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Hradecké kynologie ....

 

 

..... sahá až do druhé poloviny května roku 1945, tehdy se cvičiště nacházelo za Malšovickým mostem na levé straně Orlice, místní název „Na Bělidle“ z něhož pocházel i název klubu.

 

V roce 1958 v souvislosti s výstavbou všesportovního stadionu „U lízátek“ bylo rozhodnuto o likvidaci stávajícího cvičiště a jeho přemístění do Věkoš. Toto umístění nebylo z důvodu přílišné odlehlosti ideální, současně docházelo k neshodám ve vedení klubu a to zejména v názorech na kvalitu výcviku.

 

Z těchto důvodů se část členů seskupovaná kolem pana Drahého rozhodla opustit stávající klub a ve spolupráci s panem Vojtěchem nalezli nové cvičiště na prostorách bývalého letiště a PARA klubu na Novém Hradci Králové – Plachta, kde je do současné doby.

 

V roce 1959 došlo k rozdělení původního klubu i administrativně klub ve Věkoších si dává název Boxer klub Bojanka a nám zůstává Kynologický klub Nový Hradec Králové.

Bylo provedeno první utvoření výboru KK NHK ve složení:

 

Předseda a pokladník: p. Milan Drahý

Jednatel:p. Zbyněk Vojtěch

Hospodář:p. Václav Janko

Člen výboru: p. Josef Holeček

 

Na jaře roku 1960 přechází ze staré organizace p. Sobolík a stává se prvním voleným výcvikářem, rok 1960 je rokem velkého budování cvičiště a opravy klubovny, na podzim je pak p. Vojtěch zvolen do krajské sekce kynologů. Na začátku roku 1961 navrhuje p. Drahý uskutečnit první závod, byl schválen návrh na Novohradecký pohár a v tomto roce se uskutečňuje jeho první ročník.

 

Od této doby se datuje i vzestup sportovních úspěchů a již na prvním mistrovství se mezi nejlepšími umístili pan Drahý se psem Argem a pan Mareček se psem Lesanem, který navíc měl jednu z nejlepších obran.

 

V září 1984 organizovala naše ZKO Mistrovství Evropy.

V roce 1994 jsme organizovali 7. Mistrovství světa Německých ovčáků WUSV.

Rovněž naše ZKO pořádala přebory a výběrový závod ml. pro postup na MČR, nadále každoročně pořádáme obranářský závod o putovní Novohradecký pohár, který má již dlouholetou tradici.

 

Obrazek

 

Našimi součastnými členy jsou i dva mistři republiky a to pan Hodek z roku 1987

a pan Frinta z roku 2003.

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále velkého úspěchu dosáhlo družstvo mládeže Královéhradeckého kraje, které zvítězilo na Mistrovství mládeže České republiky v roce 2003 v Březnici, tehdy byli členy vítězného družstva dvě naše mladé členky a to sl. Daniela Rýglová a sl. Jitka Kulová.

 

V roce 2005 pořádala naše ZKO Mistrovství Belgických ovčáků.

Velkou výhodou pro naše členy je i to, že zde působí tři figuranti I. třídy a to:

 

p. Milan Rýgl

p. Martin Kula

p. Rudolf Tomáš

 

Další členi se úspěšně zúčastňují zkoušek, závodů a i chovatelských akcí a to zejména národních i mezinárodních výstav.

 

V minulých letech bylo kompletně zrekonstruované zázemí naší organizace, která poskytuje i možnost kulturního využití. Spolupracujeme také s psovody Policie ČR i vězeňské ostrahy.

 

Naše činnost je neodmyslitelně spjata s finanční podporou Magistrátu města Hradce Králové, za což patří představitelům města poděkování.